meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)
wat moet je weten van H2 (geschiedenis)

Precies in hetzelfde jaar 1874 was de eerste stap op het gebied van de arbeidersbescherming gezet door het ‘kinderwetje’ van Van Houten. Het verbod loonarbeid van kinderen beneden 12 jaar, met uitzondering van huiselijke diensten en veldarbeid. In 1889 volgde een tweede stap: de Arbeidswet van dat jaar beperkt de arbeidsduur van ‘jeugdige personen’ van 12 tot 15 jaar en die van vrouwen tot ten hoogste 11 uren per dag. Op zondag en ‘s nachts mochten ze helemaal niet werken. Een arbeidsinspectie werd in het leven geroepen om toezicht te houden. Dat de volwassen mannen (van 16 jaar en ouder!) dus buiten enige bescherming bleven stoelde op de gedachte dat zij voldoende ‘mans’ waren om zelf voor hun belangen op te komen en dat zij niet tot de economisch zwakken konden worden gerekend.

 

 Naast het bepalen van regels rondom de arbeid werd ook de Arbeidsinspectie ingesteld. Na het Kinderwetje van Houten bleek dat er weinig tot geen controle was op de wet. De Arbeidsinspectie moest hier verandering in brengen. Wanneer er toch medewerkers werkten die niet voldeden aan de gestelde regels konden de inspecteurs een boete opleggen. Deze boete kon bestaan uit een hechtenis van twee weken of een boete tot wel 75 gulden.
kermisrellen van 1876 (plaatje is van nu !)
(Advertentie)
(Advertentie)
Kenau Hasselaar op de wallen van Haarlem
Kenau Simonsdochter Hasselaar (de "feiten")