Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk meer voor kinderen
  Bezoekers:
 • woorden en uitdrukkingen
  • criminaliteit
  • inbraak
  • rechercheur
  • crimineel
  • giechelen
  • begeleiden
  • op goede voet staan met iemand
  • oprecht
  • dichten
  • schuldenaar
  • schuldeiser
 • vertellen

  Als spreker kun je iets vertellen of voordragen wat verzonnen is. Dat heet fictie. Bijvoorbeeld een verhaal, een gedicht of een toneelstuk.

   

  Als spreker kun je ook iets vertellen wat niet verzonnen is. Dat heet non-fictie. Bijvcoorbeeld informatie, instructie, uitleg, een verslag of een mening.

   

  Voordat je gaat vertellen, denk je na over wat je wilt zeggen. En ook over hoe je dat gaat doen. Gebruik daarbij deze W&H vragen :

  • WAT wil ik vertellen ?
  • WAAR wil ik het vertellen ?
  • WANNEER wil ik het vertellen ?
  • WAAROM ga ik het vertellen ?
  • HOE ga ik het vertellen ?

   

  Als spreker kun je gebruik maken van illustraties. Bijvoorbeeld foto's, filmpjes of tekeningen. Je kunt ook voorwerpen laten zien of proefjes doen.

   

  Als je spreekt, let je op stem, houding, gebaren,en spreekpauzes.

 • luisteren

  Je kunt  luisteren  naar :

  • fictie (vertellen, voorlezen, voordragen,toneespelen)
  • non-fictie (informatie, uitleg, instructie, verslag, mening)

   

  Als je naar fictie luistert, let je op:

  • wat gebeurt er eerst, wat daarna ?
  • wat is het plan of het probleem ?

   

  Als je naar  non-fictie luistert, let je op:

  • begrijp ik wat de spreker zegt ?
  • vind ik het onderwerp interessant ?

   

  Tijdens het luisteren kun je notities maken.

   

  Als luisteraar let je op de stem, houding, gebaren en spreekpauze van de spreker.

 • inhoudsopgave
 • soorten teksten
  1. verhaaltekst
  2. weettekst
  3. verslagtekst
  4. doetekst
  5. actietekst
  6. meningtekst
 • telwoorden
  • telwoorden geven
  • een hoeveelheid(getal) aan    of
  • een volgorde

   

  Soms zijn die hoeveelheid en volgorde precies aangegeven, soms niet precies.

 • lijdend voorwerp

  Je vindt het lijdend voorwerp door te vragen:

  • Wat (of wie) + gezegde + onderwerp
  • Wat  (of wie) wordt door het onderwerp gedaan ? (Gedaan vervang je door het juiste werkwoord)

   

  Het antwoord op beide vragen is het lijdend voorwerp.

 • woorden kun je leren

  De betekenis van een woord vind je:

  • in een illustratie
  • in de tekst door vooruit of terug te lezen

  uitleg in een zin

  een ander woord

  een voorbeeld

  • in het woord zelf door het in stukjes te verdelen

   

  Als je de betekenis niet vindt, kun je die :

  • opzoeken in een woordenboek of encyclopedie
  • opzoeken  op internet
  • vragen aan een ander
 • woorden kun je onthouden

  De betekenis van een woord onthoud je  :

  • met een illustratie
  • met andere woorden

  -woordparaplu, woordkast

  -woordpad, woordpodium

  -woordkaart

  • met een tekst

  -verhaaltekst

  -weettekst, verslagtekst

  • met een presentatie

  -erover vertellen

  -uitbeelden

  -raadsel bedenken

 • woorden en uitdrukkingen

  Je moet de betekenis van de volgende woorden en betekenissen kennen :

  • de attractie
  • avontuurlijk
  • illustreren
  • nep
  • etcetera (etc)
  • ergens wijs uit worden
  • in levende lijve
  • een staartje hebben
  • in allerijl
  • eventueel
  • hongerstaking
  • op het eerste gezicht
  • bevriend zijn
  • achteraf
  • de buik (v e fles)
  • het hart (v e stad)
  • het hoofd (v politie bijv.)
  • de mond (v e vulkaan bijv.)
  • de voet (v e lamp bijv.)
  • verschijnsel
  • overzichtelijk
  • ongetwijfeld
  • uiteraard
  • vanzelfsprekend
  • resoluut
  • het betoog
  • babysitten
 • tekst schrijven

  Als je een tekst schrijft, bepaal je eerst de hoofdgedachte. De hoofdgedachte geeft aan wat je over het onderwerp wilt zeggen. Het is de belangrijkste informatie  uit je tekst in één of enkele zinnen.

   

  Daarna schrijf je de titel de inleiding, de alinea's  en  het slot.

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls