Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk meer voor kinderen
  Bezoekers:
 • Bovenbouw Woordenschat Algemeen
 • A - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de A - woorden :

  • gift aan een bedelaar
  • bijkomende dingen
  • aanplakbiljet
  • andere mogelijkheid
  • vermaak
  • handelaar in oude kunst- en gebruiksvoorwerpen
  • scheidsrechter
  • de manier van uitspreken
  • helper
  • sterrenkunde
  • luchtlaag die de aarde omgeeft
  • slachthuis
  • toneelspeler
  • bergbeklimmer
  • iemand die niet kan lezen of schrijven
  • waterverfschilderij
  • geur
  • kunstenaar
  • ruimtevaarder
  • werkplaats van een kunstenaar

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • B - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de B woorden :

  • ziektekiem
  • kleinigheid
  • luchtdrukmeter
  • opschepper
  • huisknecht
  • bezigheden/beslommering
  • tocht naar heilige plaats
  • bestuur/regering
  • schande
  • toezicht
  • balletdanseres
  • iemand,die denkt alles beter te weten
  • diploma
  • bericht
  • levensbeschrijving
  • verwonding
  • sierspeld
  • versperring
  • bloemperk
  • besef

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • C - woorden

  De antwoorden van de  C  woorden zijn : 

  • halsketting
  • filmmaker
  • klokkenspel
  • briefwisseling
  • omkoping
  • gevangenbewaarder
  • loopbaan
  • beoordelaar
  • overgave
  • ramp
  • vergadering
  • tegenstelling
  • arts die operaties verricht
  • misdadigheid
  • overeenkomst
  • aan vele mensen toegezonden brief
  • werelddeel
  • geheimschrift
  • toelichting / kritische opmerkingen
  • inzameling

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • D - woorden

  De antwoorden van de   woorden zijn:

  • alleenheerser
  • bijzonderheden
  • nauwkeurige omschrijving
  • streektaal
  • eerste optreden
  • wedstrijd
  • orde
  • tijdperk van 10 jaar
  • betoging
  • bijzondere lekkernij
  • middellijn
  • verdeling, uitdelen van
  • mislukking
  • magazijn
  • groep afgevaardigden
  • gedachtenwisseling
  • toneelachtergrond
  • nagerecht
  • kopie
  • bijgebouw

   

  Denk er om dat je nog wel de uitspraak van alle woorden moet weten !

 • wat is een goede definitie ?
 • E - woorden

  De antwoorden van de  E  woorden zijn:

  • ontroering
  • verontschuldiging
  • uitvoer
  • mislukking
  • landverhuizer
  • uitstapje
  • ontploffing
  • geluidsweerkaatsing
  • ploeg
  • uitbarsting
  • tentoonstelling
  • huiduitslag
  • verdieping
  • afstand tussen 2 rustplaatsen
  • uitwerking
  • belangrijke gebeurtenis
  • vervoerder
  • uitzondering
  • verpakkingsmateriaal
  • onderzoekingstocht

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • inhoudsopgave
 • online woordenboek
 • woordenboek (on line)
 • F - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de F woorden :

  • samensmelting
  • iemand die buiten de plaats werkt dan waar hij woont
  • slotgedeelte
  • rekening
  • verhaal waarin dieren als personen voorkomen
  • vervolgverhaal
  • postzegelverzamelaar
  • kleinigheid
  • mislukking
  • leunstoel
  • dierenwereld
  • periode
  • bedrog
  • toestemming
  • wandschildering
  • belastingdienst
  • plantenwereld
  • gedeelte
  • versteende vorm van plant of dier
  • de kunst om dingen te verzinnen

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • G - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de  G woorden

  • voormuur van een gebouw
  • een brede ijsstroom
  • misdadiger
  • aardrijkskunde
  • verzekering dat iets goed is / waarborg
  • echtgenote
  • aardkunde
  • wandtapijt
  • soort
  • woede
  • valbijl
  • grasperk
  • lekkerbek
  • roem 
  • ruzie
  • vereniging van ambachtslieden
  • gebaar
  • bloemenslinger
  • draaibare aardbol
  • groothandelaar

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • H - woorden

  De antwoorden van de  H  woorden zijn :

  • geschiedkundige
  • handvat
  • kleding van een kloosterling
  • macht
  • opzichter van een bos
  • vrolijkheid
  • verlangen naar huis of geboorteland
  • iemand die gestolen goederen koopt
  • planteneter
  • ijzeren staaf die aan beide zijden zwaarder is gemaakt; trainingtoestel
  • verzameling gedroogde planten
  • iemand die het laatst komt
  • belemmering
  • geldelijke beloning / loon
  • grote ijzeren, spitse hakbijl
  • iets dat ontbreekt
  • liefhebberij
  • boerderij
  • kamerverhuurster
  • stemming

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

   

 • I - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de I woorden :

  • griep
  • keizerrijk
  • indruk
  • bevloeiïng van te droge grond
  • vraaggesprek
  • afzondering
  • fabrikant
  • sneeuwhut
  • iemand die in een land komt wonen
  • minder waard worden van geld
  • aangeboren gedrag
  • iemand die les geeft
  • werktuig
  • belangstelling
  • bijenhouder
  • feestverlichting
  • uitnodiging
  • nabootsing
  • invoer
  • inspuiting

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

   

 • J en K woorden

  Dit zijn de antwoorden van de J en K woorden :

  • dood lichaam van een dier
  • scheepskeuken
  • ruiter
  • spotprent
  • hoeveelheid
  • horizon
  • groep mensen die een wedstrijd beoordeelt
  • steile rots in zee
  • drie aaneengesloten maanden
  • iets dat precies is nagemaakt
  • preekstoel
  • edelsteen
  • heilig boek van de Islam
  • verwonding
  • wildernis
  • verslaggever
  • bezorger
  • gebouw voor soldaten
  • klein kostbaar voorwerp
  • heelal

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !! • L - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de  L woorden :

   

  • dwerg
  • spraakleraar
  • ziekenhuis in tenten
  • verdriet
  • damesondergoed
  • leesstof
  • adreskaartje
  • weelde
  • tijdperk van 5 jaar
  • sneeuwstorting langs een berghelling
  • schenking van een overledene
  • plaats waar de wind niet komt
  • vrolijk gedichtje van 5 regels
  • huisknecht in een paleis
  • operatiemes
  • iemand die goederen levert
  • teken van een vroegere wond
  • afdak
  • doolhof
  • dagboek van een scheepskapitein

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !! • M - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de M woorden :

   

  • gedaanteverwisseling
  • gezichtsuitdrukking
  • gedenkteken
  • gelukspoppetje
  • toverkunst
  • het verangen van handarbeid door machines
  • weerkunde
  • model in verkleinde vorm
  • mengsel
  • koninkrijk
  • alleenrecht
  • middagvoorstelling
  • delfstof
  • met touwtjes beweegbare pop
  • een verhaal over goden
  • zeer rijk, invloedrijk mens
  • wereldstad
  • hevige hoofdpijn
  • werkwijze
  • de natuur om ons heen

   

  • Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

   

 • N - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de N woorden :

  • volk
  • giftige stof in tabak
  • zenuwarts
  • jaloersheid
  • oudste
  • peil
  • kort verhaal
  • nachtjapon
  • klein afgelegen dorp
  • bovenste rand van een dak
  • verslag (van een gesprek)
  • stuurmanskunst
  • doen alsof iemand niet bestaat
  • volledige verdoving
  • soort clown
  • angstige droom
  • klein verschil
  • belangrijk persoon
  • aantekening
  • industrie

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • O - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de O woorden :

  • sterrenwacht
  • groot ongeluk
  • brillenmaker
  • vruchtbare en waterrijke plaats in en woestijn
  • inktvis met acht armen
  • hinder
  • toejuiching
  • alleseter
  • aanval
  • zee tussen twee continenten
  • al het werk van een kunstenaar
  • iemand die alles van de goede kant bekijkt
  • iemand die zijn vaderland is ontvlucht
  • buitenstaander/ iemand met minder winstkansen
  • mening
  • prijsopgave
  • hindernis
  • gezongen toneelstuk met muziek
  • uitrusting
  • versiering

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • P - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de P - woorden :

   

  • voorstander van de (wereld)vrede
  • verkorte handtekening
  • volksvertegenwoordiging
  • verfbord van een kunstenaar
  • vergezicht
  • reiziger
  • zieke
  • voetverzorgster
  • toestemming
  • iemand die alles van de donkere kant bekijkt
  • maaltijd in de vrije natuur
  • bestrating
  • verkoper van wild en gevogelte
  • bewijs van verzekering
  • grondbeginsel
  • voorrecht
  • voordeel
  • levensmiddelen
  • schuilnaam
  • brandstichter

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 • R - woorden

  Dit zijn de antwoorden van de R - woorden :

  • verslaggever
  • onderzoek
  • opbrengst
  • soldaat die pas in dienst komt
  • verwoesting
  • voorschrift
  • eethuis
  • eerbied
  • bouwval
  • opstandeling
  • bestuurder
  • samenvatting
  • oerwoud
  • goede naam
  • godsdienst
  • weg
  • beeldraadsel
  • volksstemming
  • ontvangstbewijs
  • berisping

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

   

   

 • S - woorden

   Dit zijn de antwoorden van de S - woorden :

   

  • overgeleverd volksverhaal
  • woord met gelijke betekenis
  • loon van een soldij
  • aandenken
  • herstellingsoord
  • teken/zinnebeeld
  • rustbank
  • witte ruimte tussen twee woorden
  • stoombad
  • toezicht
  • geraamte
  • verrassing
  • toonzaal
  • aanvullend deel
  • schaduwbeeld
  • donkere grot
  • sein
  • stremming
  • middagslaapje
  • geldelijke steun

   

  Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls