meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 

Wil je eens kijken wat je al van deze periode in de geschiedenis weet of wil je juist nog eens kijken wat je onthouden hebt, dan kun je H I E R oefenen !

 

Je leert:

 

 • dat rond 1800 de handel in Nederland terugliep: de Gouden eeuw was voorbij
 • dat de regenten de macht hadden en dat ze rijker werden door het aankopen en verkopen van aandelen
 • dat de regering zich steeds deftiger ging gedragen; ze volgden de Franse mode en regels
 • dat de regenten in de zomer met hun familie in buitenhuizen woonden; daar was altijd veel te doen
 • Frans praten (de Markies gebruikte vaak woorden als "parbleu" en "fi donc"
 • een mooie witte pruik
 • een zakdoekje
 • wat snuifpoeder zodat je in dat mooie zakdoekje kon niezen
 • dichten (en andere culturele vaardigheden)
 • mooi aangelegde tuinen (zie bijv oude paleizen, zoals Versailles en in Nederland 't Loo)
Markies de Canteclaer van Barneveld (Olivier B Bommel)
je hoefde je niet te vervelen bij het buitenhuis
dit kind verdiende zonder te hoeven werken


 • corrupt

 • etiquette

 • buitenhuis

 • Willem V

 • patriotten (Bataven)

 • Oranjegezinden

 • volksvertegenwoordiging

 • Franse Revolutie

 • Bataafse republiek

 • Napoleon

Je leert :

 

 • dat steeds meer mensen tegen de stadhouder waren; zij noemden zich Patriotten
 • dat andere mensen de stadhouder juist steunden; zij noemden zich Oranjegezinden
 • dat Patriotten en Oranjegezinden met elkaar vochten en dat de leiders van de Patriotten naar Frankrijk vluchtten
 • dat de Franse burgers in 1789 tijdens de Franse Revolutie de macht in Frankrijk overnamen
  Je leert:

 

 • dat de gevluchte Patriotten met Franse soldaten naar Nederland trokken en daar de Bataafse Republiek stichtten
 • dat er tijdens de Bataafse Republiek veel veranderde in de Republiek; de Fransen bemoeiden zich met het bestuur van de Republiek
 • dat de Franse keizer Napoleon van Nederland een koninkrijk maakte waar zijn broer Lodewijk koning werd
 • dat Napoleon zijn broer Lodewijk ontsloeg omdat deze de handel met Engeland toestond en dat Napoleon van Nederland een provincie van Frankrijk maakte
 • herhalen van de lesstof van de vorige drie lessen van dit thema
 • je verdiept je in de extra lesstof: Eise Eisinga's planetarium en de eerste encyclopedie in Frankrijk
(Advertentie)
(Advertentie)
De Fransen trekken over de Lek (schoolplaat)
Een cadeautje van Lodewijk Napoleon voor Amsterdam
Eise Eisinga : een stukje heelal in het klein