Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk meer voor kinderen
  Bezoekers:
 • Wat weet je al /nog ?

   

  Wil je eens kijken wat je al van deze periode in de geschiedenis weet of wil je juist nog eens kijken wat je onthouden hebt, dan kun je H I E R oefenen !

   

 • les 1 - Na de Gouden eeuw

  Je leert:

   

  • dat rond 1800 de handel in Nederland terugliep: de Gouden eeuw was voorbij
  • dat de regenten de macht hadden en dat ze rijker werden door het aankopen en verkopen van aandelen
  • dat de regering zich steeds deftiger ging gedragen; ze volgden de Franse mode en regels
  • dat de regenten in de zomer met hun familie in buitenhuizen woonden; daar was altijd veel te doen
 • er was steeds minder werk
 • wat was "modern" ?
  • Frans praten (de Markies gebruikte vaak woorden als "parbleu" en "fi donc"
  • een mooie witte pruik
  • een zakdoekje
  • wat snuifpoeder zodat je in dat mooie zakdoekje kon niezen
  • dichten (en andere culturele vaardigheden)
  • mooi aangelegde tuinen (zie bijv oude paleizen, zoals Versailles en in Nederland 't Loo)
 • Markies de Canteclaer van Barneveld (Olivier B Bommel)
 • markies de Canteclaer en een gedicht
 • de Muiderkring (schoolplaat)
 • Muiderkring (schilderij)
 • je hoefde je niet te vervelen bij het buitenhuis
 • interactieve kaart : buitenhuizen
 • tuin van paleis " 't Loo"
 • stadhouder en regenten
 • dit kind verdiende zonder te hoeven werken
 • begrippen van de Franse tijd


  • corrupt

  • etiquette

  • buitenhuis

  • Willem V

  • patriotten (Bataven)

  • Oranjegezinden

  • volksvertegenwoordiging

  • Franse Revolutie

  • Bataafse republiek

  • Napoleon

 • les 2 - Revolutie

  Je leert :

   

  • dat steeds meer mensen tegen de stadhouder waren; zij noemden zich Patriotten
  • dat andere mensen de stadhouder juist steunden; zij noemden zich Oranjegezinden
  • dat Patriotten en Oranjegezinden met elkaar vochten en dat de leiders van de Patriotten naar Frankrijk vluchtten
  • dat de Franse burgers in 1789 tijdens de Franse Revolutie de macht in Frankrijk overnamen
 • stadhouder -regent- burger
 • slag bij Vreeswijk (Patriotten)
 • Patriotten houden Wilhelmina tegen
 • vensterplaat : patriotten
 • bestorming van de Bastille
 • revolutie in de Republiek
 • les 3 - Een Franse tijd
   Je leert:

   

  • dat de gevluchte Patriotten met Franse soldaten naar Nederland trokken en daar de Bataafse Republiek stichtten
  • dat er tijdens de Bataafse Republiek veel veranderde in de Republiek; de Fransen bemoeiden zich met het bestuur van de Republiek
  • dat de Franse keizer Napoleon van Nederland een koninkrijk maakte waar zijn broer Lodewijk koning werd
  • dat Napoleon zijn broer Lodewijk ontsloeg omdat deze de handel met Engeland toestond en dat Napoleon van Nederland een provincie van Frankrijk maakte
 • Met gelijke munt terugbetalen
 • Lodewijk is geen slechte heerser
 • Napoleon en z'n broer Lodewijk
 • les 4 - Goed om te weten
 • Wat doe je in les 4 - goed om te weten
  • herhalen van de lesstof van de vorige drie lessen van dit thema
  • je verdiept je in de extra lesstof: Eise Eisinga's planetarium en de eerste encyclopedie in Frankrijk
 • kinderboeken uit deze tijd
 • Pruiken en revoluties (yurls)
 • De Fransen trekken over de Lek (schoolplaat)
 • Nederland hoort bij Frankrijk
 • Een cadeautje van Lodewijk Napoleon voor Amsterdam
 • vensterplaat Napoleon Bonaparte
 • vrijheidsboom (meiboom)
 • de Franse tijd rond Arnhem
 • Arnhem profiteerde van bezoek Napoleon
 • Bataafse tijd (chronologisch)
 • Eise Eisinga (beeldbank)
 • Eise Eisinga : een stukje heelal in het klein
© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls