Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk meer voor kinderen
  Bezoekers:
 • tips voor ouders
  • Maak deze periode niet te speciaal, straal de rust uit die je kind nodig heeft.
  • Hou dezelfde regelmaat aan die jij en je kind gewend zijn.
  • Heb vertrouwen in je kind, het is zijn/haar toets en niet de jouwe.Wees ervan bewust dat jouw gedrag van invloed is op je kind.
  • Toon belangstelling zonder teveel druk op je kind te leggen.
  • Wees realistisch in je verwachtingen.Elk kind is uniek en presteert naar eigen vermogen.
  • Als je kind zijn/haar best gedaan heeft, laat dan merken dat je hier blij mee bent.
  • Stimuleer je kind op een positieve manier.Benadruk waar hij/zij goed in is, in plaats van kritiek te leveren op de zwakke punten.
  • Uitgerust aan een toets beginnen is altijd goed, dus ook aan de Cito-toets.
  • De Cito-toets is eigenlijk een heel leuk examen.
  • Je kind kan laten zien wat hij/zij allemaal geleerd heeft.

 • kauwgom eten bij een belangrijke toets
 • niveautoets en plustoets (digitaal)

  Niveautoets en NiveautoetsPlus

  De Niveautoets is een digitale editie van de Eindtoets Basisonderwijs bestemd voor leerlingen met een grote leerachterstand. Het betreft leerlingen die vrijwel zeker in aanmerking komen voor het het leerwegondersteunend onderwijs of het praktijkonderwijs. De betreffende leerlingen hebben over vrijwel de hele linie een leerachterstand van tenminste 1½ jaar en een verwachte score van <525. Het gaat dus om de allerzwakste leerlingen. De opgaven van de Niveautoets zijn aangepast aan het niveau van leerlingen met een leerachterstand.

  De Niveautoets is uitgebreid met een onderdeel technisch lezen en extra opgaven spelling. Als u de Niveautoets én deze uitbreiding (NiveautoetsPlus) afneemt, beschikt u over zowel een onafhankelijk advies voor de keuze van een best passend type voorgezet onderwijs als over een rapportage van de leerachterstanden in DLE's ten behoeve van het didactische deel van de aanvraag leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (lwoo en pro).

¬© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls