meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 

H I E R  kun je eens kijken wat je al weet over dit onderwerp, oefenen voor de toets en/of het later nog eens herhalen.

Je leert :

 • dat het Romeinse Rijk langzaam uit elkaar viel door ruzie in Rome en ruzie aan de grenzen;

 • dat Germaanse stammen vluchtten voor de Hunnen, met volksverhuizingen in Europa tot gevolg;

 • dat de laatste keizer van Rome, Romulus Augustus, een kind was, dat gevangen werd gezet door een Germaanse generaal, en dat daarmee het Romeinse Rijk eindigde en de middeleeuwen begonnen;

 • dat er pas in het jaar 800 weer een groot rijk in Europa ontstond, toen Karel de Grote heel Europa veroverde.

.

 • volksverhuizingen
 • Franken
 • Karel de Grote
 • paus
 • klooster
 • nonnen en monniken
 • heidenen
 • Willibrord
 • Bonifatius
 • Benedictus

Je leert dat

 • de paus in de middeleeuwen de leider was van alle christenen en dat hij een verbond sloot met de Franken, waardoor deze beschermd werden;
 • de christenen kloosters bouwden waar nonnen en monniken woonden. Deze kloosters werden veilige en belangrijke plekken in de wereld;
 • de christenen ongelovige mensen heidenen noemden en dat zij ze wilden bekeren;
 • de monnik Bonifatius ook veel Germanen bekeerde, maar dat hij door de Friezen werd vermoord.

(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert dat :

 • kloosters op elkaar leken: binnen de muren was een tuin met gebouwen er omheen en de kerk was het belangrijkste gebouw;
 • de monnik Benedictus regels bedacht die door veel kloosters werden overgenomen; van Benedictus moest je arm, kuis en gehoorzaam zijn;
 • dat een dag in het klooster altijd hetzelfde verliep: iedereen vulde de dag met bidden, werken en rusten.

Het leven in een (hedendaags) klooster

Je :

 • herhaalt de aangeboden stof
 • leert meer over de Islam

Voor informatie over de Islam kun je HIER heel veel informatie vinden.