meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 

H I E R  kun je, voordat je begint, eens kijken wat je al weet over dit onderwerp of als je later nog eens wilt oefenen.

 

méér weten over Nederland en het water ?

Op de volgende bladzijde kun je nog véél meer te weten komen over overstromingen, polders en van alles dat met water te maken heeft.

 

Klik HIER

Je leert dat :

 • het zuidwesten van Nederland in 1953 overstroomde. Dat wordt de Watersnoodramp genoemd;
 • de dijken niet sterk genoeg waren voor de extra hoge vloed en de zware storm;
 • er een plan kwam om de dijken te verhogen en dammen te bouwen en dat plan het Deltaplan heet;
 • men in 1957 begon met de Deltawerken en dat het laatste werk in 1986 klaar was.

De helft van Nederland ligt lager dan de zee. Dat is niet erg, want duinen en dijken beschermen dat lage land. Maar bij een hevige storm in 1953 ging het toch mis. Op meer dan tachtig plaatsen braken de dijken door. Het lage land overstroomde. Dat mocht niet nog eens gebeuren. er werden neiuwe dijken en dammen gebouwd.

 

begrippen :

 • watersnoodramp
 • eb
 • vloed
 • zeearm
 • dam
 • Deltaplan
 • delta
 • Deltawerken
 • stormvloedkering
 • waterstand

Je leert dat :

 • de afsluiting van de Oosterschelde het moeilijkste project van de Deltawerken was;
 • veel mensen tegen een dichte dam in de Oosterschelde waren, terwijl anderen voorstanders bleven;
 • de oplossing voor de Oosterschelde een stormvloedkering was die alleen bij te hoog water dicht zou gaan;
 • de stormvloedkering voor de mensen, de natuur en de visserij een groot succes is geworden.
(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert :

 • de topografie van de provincies Zeeland en Flevoland.

 

Provincies :

 • Flevoland
 • Zeeland

 

plaatsen :

 • Almere
 • Emmeloord
 • Lelystad
 • Middelburg
 • Terneuzen
 • Vlissingen
 • * Domburg
 • * Dronten
 • * Goes
 • * Urk

 

gebieden:

 • Afsluitdijk
 • Waddeneilanden
 • Zeeuws-Vlaanderen
 • * Noordoostpolder

 

wateren:

 • Amsterdam-Rijnkanaal
 • IJssel
 • IJsselmeer
 • Lek
 • Maas
 • Markermeer
 • Neder-Rijn
 • Nieuwe Waterweg
 • Noordzee
 • Noordzeekanaal
 • Oosterschelde
 • Rijn
 • Waal
 • Waddenzee
 • Westerschelde

Je ;

 • herhaalt de lesstof en de begrippen
 • verbreedt je kennis (de delta van Bangladesh)