meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
 • de meteorologische lente al begint op 1 maart
 • de astronomische lente ongeveer rond de 21e maart begint
 • de zon dan op weg naar de kreeftskeerkring boven de evenaar staat
 • de lente het nieuwe leven  symboliseert
 • er (vooral in Friesland) gezocht wordt naar het eerste kievitsei
 • meteorologisch er van alles gebeurt : maart roert zijn staart / april doet wat hij wil
 • het jonge vogelleven pas in mei begint : in mei legt iedere vogel een ei
 • maart: naar Mars, de god van de oorlog; mogelijk zo genoemd omdat in het voorjaar de strijd, die 's winters stillag, weer hervat kon worden. Overigens kan de vernoeming naar Mars ook te maken hebben met het feit dat hij oorspronkelijk de god van de vegetatie was; in maart komt deze na de winter immers weer op.
 • april: herkomst onzeker. De Latijnse vorm was aprilis; deze kan komen van een Etruskisch woord dat uiteindelijk teruggaat op de naam Aphrodite (de godin van de liefde). Een tweede mogelijkheid is een verband met aperire, dat 'openen' betekent, ter aanduiding van de ontluikende natuur. Ook wordt wel een verband met apricus, Latijn voor 'door de zon beschenen', verondersteld.
 • mei: naar Maia, in de Romeinse mythologie de moeder van Mercurius, maar oorspronkelijk de godin van de groei. Ook mogelijk is dat de maand genoemd is daar de god Jupiter Maius, die groeikracht brengt. De namen Maia en Maius gaan beide terug op maior, wat 'groter' betekent.
 • juni: naar Juno, de beschermgodin van de vrouw, het huwelijk en de geboorte.