meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Dit zijn de antwoorden van de A - woorden :

 • gift aan een bedelaar
 • bijkomende dingen
 • aanplakbiljet
 • andere mogelijkheid
 • vermaak
 • handelaar in oude kunst- en gebruiksvoorwerpen
 • scheidsrechter
 • de manier van uitspreken
 • helper
 • sterrenkunde
 • luchtlaag die de aarde omgeeft
 • slachthuis
 • toneelspeler
 • bergbeklimmer
 • iemand die niet kan lezen of schrijven
 • waterverfschilderij
 • geur
 • kunstenaar
 • ruimtevaarder
 • werkplaats van een kunstenaar

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

Dit zijn de antwoorden van de B woorden :

 • ziektekiem
 • kleinigheid
 • luchtdrukmeter
 • opschepper
 • huisknecht
 • bezigheden/beslommering
 • tocht naar heilige plaats
 • bestuur/regering
 • schande
 • toezicht
 • balletdanseres
 • iemand,die denkt alles beter te weten
 • diploma
 • bericht
 • levensbeschrijving
 • verwonding
 • sierspeld
 • versperring
 • bloemperk
 • besef

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

De antwoorden van de  C  woorden zijn : 

 • halsketting
 • filmmaker
 • klokkenspel
 • briefwisseling
 • omkoping
 • gevangenbewaarder
 • loopbaan
 • beoordelaar
 • overgave
 • ramp
 • vergadering
 • tegenstelling
 • arts die operaties verricht
 • misdadigheid
 • overeenkomst
 • aan vele mensen toegezonden brief
 • werelddeel
 • geheimschrift
 • toelichting / kritische opmerkingen
 • inzameling

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

De antwoorden van de   woorden zijn:

 • alleenheerser
 • bijzonderheden
 • nauwkeurige omschrijving
 • streektaal
 • eerste optreden
 • wedstrijd
 • orde
 • tijdperk van 10 jaar
 • betoging
 • bijzondere lekkernij
 • middellijn
 • verdeling, uitdelen van
 • mislukking
 • magazijn
 • groep afgevaardigden
 • gedachtenwisseling
 • toneelachtergrond
 • nagerecht
 • kopie
 • bijgebouw

 

Denk er om dat je nog wel de uitspraak van alle woorden moet weten !

De antwoorden van de  E  woorden zijn:

 • ontroering
 • verontschuldiging
 • uitvoer
 • mislukking
 • landverhuizer
 • uitstapje
 • ontploffing
 • geluidsweerkaatsing
 • ploeg
 • uitbarsting
 • tentoonstelling
 • huiduitslag
 • verdieping
 • afstand tussen 2 rustplaatsen
 • uitwerking
 • belangrijke gebeurtenis
 • vervoerder
 • uitzondering
 • verpakkingsmateriaal
 • onderzoekingstocht

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

Dit zijn de antwoorden van de F woorden :

 • samensmelting
 • iemand die buiten de plaats werkt dan waar hij woont
 • slotgedeelte
 • rekening
 • verhaal waarin dieren als personen voorkomen
 • vervolgverhaal
 • postzegelverzamelaar
 • kleinigheid
 • mislukking
 • leunstoel
 • dierenwereld
 • periode
 • bedrog
 • toestemming
 • wandschildering
 • belastingdienst
 • plantenwereld
 • gedeelte
 • versteende vorm van plant of dier
 • de kunst om dingen te verzinnen

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

Dit zijn de antwoorden van de  G woorden

 • voormuur van een gebouw
 • een brede ijsstroom
 • misdadiger
 • aardrijkskunde
 • verzekering dat iets goed is / waarborg
 • echtgenote
 • aardkunde
 • wandtapijt
 • soort
 • woede
 • valbijl
 • grasperk
 • lekkerbek
 • roem 
 • ruzie
 • vereniging van ambachtslieden
 • gebaar
 • bloemenslinger
 • draaibare aardbol
 • groothandelaar

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

De antwoorden van de  H  woorden zijn :

 • geschiedkundige
 • handvat
 • kleding van een kloosterling
 • macht
 • opzichter van een bos
 • vrolijkheid
 • verlangen naar huis of geboorteland
 • iemand die gestolen goederen koopt
 • planteneter
 • ijzeren staaf die aan beide zijden zwaarder is gemaakt; trainingtoestel
 • verzameling gedroogde planten
 • iemand die het laatst komt
 • belemmering
 • geldelijke beloning / loon
 • grote ijzeren, spitse hakbijl
 • iets dat ontbreekt
 • liefhebberij
 • boerderij
 • kamerverhuurster
 • stemming

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 

Dit zijn de antwoorden van de I woorden :

 • griep
 • keizerrijk
 • indruk
 • bevloeiïng van te droge grond
 • vraaggesprek
 • afzondering
 • fabrikant
 • sneeuwhut
 • iemand die in een land komt wonen
 • minder waard worden van geld
 • aangeboren gedrag
 • iemand die les geeft
 • werktuig
 • belangstelling
 • bijenhouder
 • feestverlichting
 • uitnodiging
 • nabootsing
 • invoer
 • inspuiting

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 

Dit zijn de antwoorden van de J en K woorden :

 • dood lichaam van een dier
 • scheepskeuken
 • ruiter
 • spotprent
 • hoeveelheid
 • horizon
 • groep mensen die een wedstrijd beoordeelt
 • steile rots in zee
 • drie aaneengesloten maanden
 • iets dat precies is nagemaakt
 • preekstoel
 • edelsteen
 • heilig boek van de Islam
 • verwonding
 • wildernis
 • verslaggever
 • bezorger
 • gebouw voor soldaten
 • klein kostbaar voorwerp
 • heelal

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!Dit zijn de antwoorden van de  L woorden :

 

 • dwerg
 • spraakleraar
 • ziekenhuis in tenten
 • verdriet
 • damesondergoed
 • leesstof
 • adreskaartje
 • weelde
 • tijdperk van 5 jaar
 • sneeuwstorting langs een berghelling
 • schenking van een overledene
 • plaats waar de wind niet komt
 • vrolijk gedichtje van 5 regels
 • huisknecht in een paleis
 • operatiemes
 • iemand die goederen levert
 • teken van een vroegere wond
 • afdak
 • doolhof
 • dagboek van een scheepskapitein

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!(Advertentie)
(Advertentie)

Dit zijn de antwoorden van de M woorden :

 

 • gedaanteverwisseling
 • gezichtsuitdrukking
 • gedenkteken
 • gelukspoppetje
 • toverkunst
 • het verangen van handarbeid door machines
 • weerkunde
 • model in verkleinde vorm
 • mengsel
 • koninkrijk
 • alleenrecht
 • middagvoorstelling
 • delfstof
 • met touwtjes beweegbare pop
 • een verhaal over goden
 • zeer rijk, invloedrijk mens
 • wereldstad
 • hevige hoofdpijn
 • werkwijze
 • de natuur om ons heen

 

 • Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 

Dit zijn de antwoorden van de N woorden :

 • volk
 • giftige stof in tabak
 • zenuwarts
 • jaloersheid
 • oudste
 • peil
 • kort verhaal
 • nachtjapon
 • klein afgelegen dorp
 • bovenste rand van een dak
 • verslag (van een gesprek)
 • stuurmanskunst
 • doen alsof iemand niet bestaat
 • volledige verdoving
 • soort clown
 • angstige droom
 • klein verschil
 • belangrijk persoon
 • aantekening
 • industrie

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

Dit zijn de antwoorden van de O woorden :

 • sterrenwacht
 • groot ongeluk
 • brillenmaker
 • vruchtbare en waterrijke plaats in en woestijn
 • inktvis met acht armen
 • hinder
 • toejuiching
 • alleseter
 • aanval
 • zee tussen twee continenten
 • al het werk van een kunstenaar
 • iemand die alles van de goede kant bekijkt
 • iemand die zijn vaderland is ontvlucht
 • buitenstaander/ iemand met minder winstkansen
 • mening
 • prijsopgave
 • hindernis
 • gezongen toneelstuk met muziek
 • uitrusting
 • versiering

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

Dit zijn de antwoorden van de P - woorden :

 

 • voorstander van de (wereld)vrede
 • verkorte handtekening
 • volksvertegenwoordiging
 • verfbord van een kunstenaar
 • vergezicht
 • reiziger
 • zieke
 • voetverzorgster
 • toestemming
 • iemand die alles van de donkere kant bekijkt
 • maaltijd in de vrije natuur
 • bestrating
 • verkoper van wild en gevogelte
 • bewijs van verzekering
 • grondbeginsel
 • voorrecht
 • voordeel
 • levensmiddelen
 • schuilnaam
 • brandstichter

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

Dit zijn de antwoorden van de R - woorden :

 • verslaggever
 • onderzoek
 • opbrengst
 • soldaat die pas in dienst komt
 • verwoesting
 • voorschrift
 • eethuis
 • eerbied
 • bouwval
 • opstandeling
 • bestuurder
 • samenvatting
 • oerwoud
 • goede naam
 • godsdienst
 • weg
 • beeldraadsel
 • volksstemming
 • ontvangstbewijs
 • berisping

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!

 

 

 Dit zijn de antwoorden van de S - woorden :

 

 • overgeleverd volksverhaal
 • woord met gelijke betekenis
 • loon van een soldij
 • aandenken
 • herstellingsoord
 • teken/zinnebeeld
 • rustbank
 • witte ruimte tussen twee woorden
 • stoombad
 • toezicht
 • geraamte
 • verrassing
 • toonzaal
 • aanvullend deel
 • schaduwbeeld
 • donkere grot
 • sein
 • stremming
 • middagslaapje
 • geldelijke steun

 

Denk er om dat je de woorden wel goed moet kunnen uitspreken !!