meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)
 • thermometer
 • marathon
 • enthousiast
 • thermoskan/fles/beker
 • apotheek
 • bibliotheek
 • videotheek
 • hypotheek
 • thee ......
 • theater
 • katholiek
 • kathode
 • trottoir
 • abbatoir
 • dressoir
 • reservoir

 

 • populair
 • militair
 • ordinair
 • spectaculair
 • primair
 • elementair
 • miljonair
 • puberteit
 • actualiteit
 • criminaliteit
 • brutaliteit
 • specialiteit
 • universiteit
 • majesteit
 • (on)sportiviteit
 • activiteit
 • nationaliteit
 • mentaliteit
 • kwaliteit
 • kwantiteit

Er zijn veel woorden in onze taal, die uit het Frans komen. Die woorden houden zich niet aan onze spellingsregels !!

 

je hoort               - je schrijft

   oe                      - ou

 • bouillon
 • douche
 • enthousiast
 • journalist
 • journaal
 • boulevard
 • couscous
 • route
 • douane
 • parcours
 • troubadour
 • courgette
 • soufflé
 • routine
 • patrouille
 • pirouette
 • retour
 • gouverneur
 • poule
 • Tour de France
 • concours

 

----------------------------------------------------

 

je hoort                    - je schrijft

     j                                 l of ll(e)

 

 • detail
 • medaille
 • taille
 • bouillon
 • failliet
 • braille
 • Versailles
 • maillot
 • patrouille

 

 

---------------------------------------------------

 

je hoort                     - je schrijft

  "niets"                          d of t

 • brancard                 
 • plafond
 • comfort
 • boulevard
 • record
 • (croissant)
 • (restaurant)

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)

Er zijn werkwoorden, die in de t.t. HETZELFDE KLINKEN als in de v.t., maar ANDERS GESCHREVEN worden !!

 

Voorbeelden :

 

 • praten  - praat ten
 • zweten  - zweet ten
 • belanden  - beland den
 • aanvaarden  - aanvaard den
 • melden  - meld den
 • bereiden  - bereid den
 • richten  - richt ten
 • wachten  - wacht ten
 • stoten  - stoot ten
 • rusten  - rust ten
 • verbranden  - verbrand den
 • belanden
 • verkleden
 • beantwoorden
 • verspreiden
 • vermelden

 

Deze voorbeelden zijn niet volledig !

Zie je dat het allemaal zwakke werkwoorden  zijn, waarvan de STAM  erindigt op een -t  of een -d

persoonsvorm - deelwoord anders geschreven

Soms klinken twee (werk)woorden hetzelfde, maar ze worden anders geschreven. Bij de een gaat het om de "hij-vorm" tegenwoordige tijd, bji de ander om het deelwoord.

 

hij-vorm  tt                      - deelwoord

 • herkent                 (heeft,was) herkend
 • vertoont                                 vertoond
 • verdedigt                                verdedigd
 • behoort                                  behoord
 • verzamelt                               verzameld
 • verzorgt                                  verzorgd
 • ontkent                                   ontkend
 • vertelt                                     verteld
 • betaalt                                    betaald
 • gebeurt                                   gebeurd
 • gelooft                                    geloofd
 • herhaalt                                  herhaald
 • herkent                                   herkend
 • verzamelt                                verzameld
 • belooft                                    beloofd
 • bestelt                                    besteld
 • bewaart                                   bewaard
 • bezorgt                                   bezorgd
 • verandert                                veranderd
 • vernielt                                   vernield
 • beleeft                                    beleefd
 • herinnert                                 herinnerd
 • herstelt                                   hersteld
 • verveelt                                  verveeld

 

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig. Kijk de lijst goed door, zodat je ze misschien herkent, wanneer ze gevraagd worden.