meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Hier komen de antwoorden van 1-25. In willekeurige volgorde !

·         Een nieuwsgierig mens zijn

·         Wie volhoudt heeft tenslotte succes

·         Daar komt de ware bedoeling op de proppen

·         Kinderen lijken in veel dingen op hun ouders

·         Iets voor latere/moeilijke tijd bewaren

·         Wie plaagt, moet verwachten terug geplaagd te worden

·         Een slecht humeur hebben

·         Ergens geen verstand van hebben

·         Precies zeggen wat je denkt

·         Een echte mannenstem krijgen

·         Ergens weggaan

·         Heel brutaal zijn’

·         Als je het werk goed voorbereidt, dan lukt het wel

·         Verontwaardigd/heel boos zijn

·         Iets voor weinig geld kopen

·         Het op een andere manier proberen

·         Geld verkwisten, aan onbelangrijke dingen uitgeven

·         Wie iets doms doet, moet daarvan de gevolgen dragen

·         Aan een vervelend karwei beginnen

·         Je uiterste best doen

·         Iemand treiteren

·         Als het werk af is, is het lekker even uit te rusten

·         Denk na voordat je iets doet

·         Er vandoor gaan

·         Ergens mee ophouden

De antwoorden van 26 - 50 in willekeurige volgorde !

 

 • Mensen met een hoge functie krijgen veel kritiek
 • Het al te erg maken
 • Ergens genoeg van hebben
 • Een groot feest vieren
 • Iets betalen/afrekenen
 • Meteen betalen
 • Dat is te duur
 • Daar heb ik een hekel aan
 • Zorgen dat iemand geen geld kan verdienen
 • Dat helpt niet
 • De problemen zijn opgelost
 • Een blunder begaan
 • Niet erg slim zijn
 • Iemand iets verwijten
 • Je komt er niet achter wie de dader is
 • De boel in de war laten lopen
 • Oude mensen moeten niet meer verhuizen
 • Heel erg vroeg
 • Lachen omdat anderen ook lachen, maar met tegenzin
 • Soms heb je meer aan buren dan aan familie
 • Heel vriendelijk tegen iemand praten
 • Iets over iemand vertellen
 • Iets wat je niet kent daarom ook niet willen eten
 • Een slecht humeur hebben
 • In de war zijn

De antwoorden van de nrs 51 - 75 in willekeurige volgorde :

 

 • Beter iets dan helemaal niets
 • Iets vertellen
 • Meteen zeggen wat je wilt
 • Doen alsof je iets niet hoort
 • Tijdens het gesprek viel er plotseling een stilte
 • Dat is niets bijzonders
 • Niet meer weten waar je gebleven bent
 • Ergens grapjes over maken
 • Daarmee bedierf hij het helemaal
 • Daar erger ik me aan
 • Aan iets onaangenaams ontsnappen
 • Nu even serieus/zonder flauwekul
 • Wie lang doorwerkt kan veel bereiken
 • Heel lang uitslapen
 • Iets kunnen doen, iets beheersen
 • Ergens heel vaak komen
 • Iets heel erg langzaam doen
 • Een domme fout maken
 • Een slecht humeur hebben
 • Doen alsof je iets niet begrijpt
 • Alles voor iemand over hebben
 • Erg op elkaar lijken
 • De eerste wordt ook het eerst geholpen
 • Iets verzinnen
 • Iets heel goed kennen
Nederlandstalige spreekwoorden (wikiquote)

De antwoorden van de nrs. 76 - 100 in willekeurige volgorde :

 

 • iets te zeggen hebben
 • iets heel uitvoerig vertellen
 • iemand een heleboel dingen vragen
 • er klopt iets niet
 • doodsbang zijn
 • iemand moed inspreken
 • iemand beschermen
 • er vandoor gaan
 • vluchten
 • te veel drinken
 • ruzie maken
 • dat gebeurt vaak/herhaaldelijk
 • daar komt niemand achter
 • leven zonder zorgen
 • ergens helemaal zeker van zijn
 • het altijd eens zijn
 • met het werk beginnen
 • samenwerken maakt het werk gemakkelijker
 • veel mensen in een kleine ruimte samenbrengen
 • familie gaat altijd voor
 • ergens de weg niet kennen
 • altijd vooraan staan, altijd de eerste zijn
 • iets verkopen
 • een gemene streek uithalen
 • niets meer hebben

De antwoorden van de nrs 101 - 125 in willekeurige volgorde :

 

 • iemand anders jouw nare werk laten doen
 • zich op gevaarlijk terrein begeven
 • voorzichtig zijn
 • als er geen toezicht is, gaat het mis
 • zich zo goed mogelijk verdedigen
 • iets alleen doen
 • ergens weinig aandacht aan besteden
 • dood gaan/sterven
 • eerst even afwachten voor je iets doet
 • men neemt maatregelen als het te laat is
 • een goede gelegenheid gebruiken om iets te bereiken
 • iedereen moet meehelpen
 • alles is geregeld
 • iemand heel goed kennen
 • wat je als kind geleerd hebt, beheers je later ook nog
 • een belachelijke indruk maken
 • thuis komen als het eten al op is
 • wie dreigt doet meestal niets
 • wie honger heeft eet alles
 • betrouwbaar zijn
 • iets niet kunnen begrijpen
 • ergens af en toe komen
 • heel arm zijn
 • iets doen zonder er echt je best voor te doen
 • iets kopen zonder het goed te bekijken
(Advertentie)
(Advertentie)
(oude) spreekwoorden geschilderd door Pieter Breughel

Hier komen de antwoorden van 125-150. In willekeurige volgorde !

 

 • de baas zijn, de leiding hebben
 • betrapt worden
 • de schuld krijgen, het slachtoffer worden
 • niet toegeven
 • niet goed wijs zijn
 • de waarheid komt toch wel aan het licht
 • ontslagen worden
 • je ergens niets van aantrekken
 • dronken zijn
 • ziek zijn
 • hulp van belangrijke mensen krijgen
 • stevig aangepakt worden
 • toen snapte ik het
 • aan het einde blijkt pas wie echt het slimst is
 • kort en onvriendelijk antwoorden
 • iemand voor de gek houden
 • wie een ander wil foppen, wordt zelf vaak gefopt
 • heel erg doof zijn
 • het was een enorm lawaai
 • het grootste deel krijgen
 • iets te zeggen hebben
 • dood gaan/sterven
 • iemand iets schuldig zijn
 • het beste zijn

Hier komen de antwoorden van 151 - 175. In willekeurige volgorde !

 

 • langzaam aan werken
 • erg onhandig zijn
 • ze werkten zo hard ze konden
 • het laatste deel van het werk is altijd het moeilijkst
 • iemand voor de gek houden
 • niet goed wijs zijn
 • dood gaan/sterven
 • daar heb ik het moeilijk mee
 • je ergens niets van aantrekken
 • dat is niet erg
 • Maart heeft veranderlijk weer
 • dat heeft niets te betekenen
 • vreselijk liegen
 • je moet doen wat je beloofd hebt
 • vluchten om te overleven
 • het schip verging met alle opvarenden
 • daar helpt niets meer aan
 • een korte periode
 • iemand bedriegen
 • iemand stevig vastpakken
 • iets heel goed bekijken
 • nu is het genoeg
 • niet met iemand bemoeien
 • iemand lelijk te pakken nemen
 • iets verkopen