meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 

Wil je eens kijken wat je al van deze periode in de geschiedenis weet of wil je juist nog eens kijken wat je onthouden hebt, dan kun je  H I E R  oefenen !

 

 • Dat Engeland en Rusland in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden uitriepen
 • Dat Willem I de nieuwe koning werd; hij zorgde ervoor dat het weer beter ging met het land
 • Dat Willem I het liefst alleen besliste; zijn ministers moesten doen wat hij zei
 • Dat mensen in het zuiden van het koninkrijk in opstand kwamen; België werd een apart land. Willem I trad af en zijn zoon Willem II werd in 1840 koning

   

le leert in les 2 - de macht bij het volk
 • Dat Willem II in 1840 de nieuwe koning werd; ze vonden dat hij beter naar het volk moest luisteren
 •  Dat Thorbecke een nieuwe grondwet schreef waardoor het volk meer zeggenschap kreeg; het was het begin van de democratie in Nederland
 •  Dat het volk moet kiezen wie er in de regering kwam; eerst mochten alleen de rijke mannen kiezen, later ook vrouwen en minder rijke mannen
 •  Dat de belangrijkste rechten in de grondwet de vrijheid van meningsuiting, onderwijs, godsdienst en vereniging zijn

Het ontstaan van een democratie

Aan het begin van de negentiende eeuw hadden de gewone mensen in Nederland maar weinig te zeggen over hoe het land bestuurd moest worden. Maar langzaam veranderde dat. Steeds meer mensen vonden dat iedereen moest kunnen meepraten. Of je nu arm of rijk was, man of vrouw.

 

begrippen

 • Koninkrijk der Nederlanden
 • Eerste en Tweede kamer
 • Belgische Opstand
 • Willem II
 • grondwet
 • Thorbecke
 • democratie
 • Aletta Jacobs
 • vrouwenkiesrecht
 • emancipatie


 •   Dat alleen rijke jongens in de 19e eeuw naar de universiteit mochten. Rijke meisjes gingen naar een meisjesschool

 • Dat Aletta Jacobs van minister Thorbecke als eerste vrouw naar de universiteit mocht; zij werd later de eerste vrouwelijke dokter

 • Dat Aletta Jacobs streed voor het vrouwenkiesrecht

 • Dat Aletta Jacobs als arts veel vrouwen zag die het zwaar hadden; zij bleef proberen om hun leven gemakkelijker te maken

 • Dat vrouwen vanaf 1919 ook kiesrecht kregen

Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke dokter
Aletta Jacobs kwam ook voor andere meisjes op
de meisjesschool leidde op tot huisvrouw
(Advertentie)
(Advertentie)
 •  Je herhaalt de lesstof van de vorige 3 lessen
 • Je verdiept je in de kunst en het leven van Vincent van Gogh

Hier vind je nog extra informatie over Vincent van Gogh
opstand van de Zuidelijke Nederlanden (Belgen)
volg de link naar de uitgebreide bladzijde