meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)
bijvoegljke naamwoorden afgeleid van een deelwoord

werkwoorden .Als bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van deelwoorden, dan gelden de gewone spellingsregels. Maar eindigt een deelwoord op en, dan blijft en staan.

(Advertentie)
(Advertentie)