meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

 

Wil je eens kijken wat je al van deze periode in de geschiedenis weet of wil je juist nog eens kijken wat je onthouden hebt, dan kun je H I E R oefenen !

 

Je leert dat

 • de Romeinen een groot wereldrijk hadden dat op z'n grootst was rond het jaar 100 na Christus;
 • Julius Ceasar een generaal was die veel gebieden veroverde en graag keizer wilde worden, maar vermoord werd;
 • Octavianus de eesrte keizer van Rome was en keizer Augustus werd genoemd;
 • keizer Augustus vrede bracht in het Romeinse Rijk (Pax Romana) en dat de overwonnen volken hierdoor rustig bleven.

De dingen die hieronder staan MOET je weten. Maar wil je nog méér ?

Kijk dan  HIER

Je leert dat :

 • Rome de hoofdstad was van het Romeinse rijk en het Forum het middelpunt van de stad. De stad Rome had meer dan een miljoen inwoners;
 • de mensen in Rome in paleizen, villa's of huurkazernes woonden;
 • de Romeinen water door aquaducten naar de stad voerden en door riolen de stad uit. De mensen gingen naar badhuizen om zich te wassen;
 • de Romeinse Spelen belangrijk vonden: in het Colosseum waren gladiatorengevechten. In het Circus Maximus waren wagenrennen.
betalen in de tijd van de Romeinen
(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert dat :

 

 • de Romeinen in veel goden geloofden en dat Jupiter de belangrijkste was;
 • de Romeinen ook geloofden in goden van andere volken en dat hun keizers goden waren;
 • de Romeinen christenen vervolgden omdat die de keizer niet als god wilden vereren;
 • keizer Constatijn de eerste christelijk keizer was en dat hij van het christendom de enige godsdienst voor het Romeinse rijk maakte

Je leert in de extra stof over :

 

 • het Colosseum
 • gladiatoren

 

Je moet de volgende begrippen kennen :

 

 • Julius Ceasar
 • senaat
 • Augustus
 • Pax Romana
 • Forum
 • aquaduct
 • Colosseum
 • gladiator
 • Jupiter
 • christenen