meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

H I E R  kun je, voordat je begint, eens kijken wat je al weet over dit onderwerp of als je later nog eens wilt oefenen.

Je leert dat :

 • Karel de grote zijn rijk in  stukken verdeelde en graven en hertogen vroeg hem te helpen het land te besturen;

 • de opvolgers van Karel de grote ruzie met elkaar kregen en dat in die tijd de Vikingen het land binnenvielen;

 • de graven en hertogen de Vikingen verjoegen en dat zij steeds machtiger werden en zich steeds minder van hun koning aantrokken;

 • de rust in het land terugkeerde en de oogsten groter werden.Niet iedereen hoefde meer boer te zijn; veel mensen trokken naar de stad

De gravin of hertogin inde de belastingen
Het leven in de stad (Tijd van steden en staten 1000-1500)

Lange tijd geleden speelde het leven zich af in kleine dorpen rond kastelen en kloosters. Maar dat veranderde.

Mensen trokken naar de stad en de steden groeiden. Er waren drukke markten en er was altijd wat te doen. Midden in de stad bouwde de mensen een kerk. Daar waren ze vele jarenmee bezig. Elke stad wilde de mooiste kerk van het land hebben. Hoger en hoger werden de torens gebouwd. Schilders maakten de mooiste schilderijen voor de kerkmuren. Glasblazers maakten prachtige ramen met glas in lood. Elke stad wilde de mooiste kerk van het land hebben.

 

Begrippen

 • Graven en hertogen
 • Vikingen
 • Gilde
 • Stadsrechten
 • Schout en schepenen
 • Vroedschap
 • Heksenwaag
 • Rooms-katholieken
 • Bisschop
 • Kathedraal
 • Gewelf

 

Je leert dat :

 •  de ambachtslieden in de stad lid moesten worden van een gilde; de gildeleden zorgden voor elkaar;
 •  de burgers veel belasting betaalden en weing te zeggen hadden. Veel steden vroegen om stadsrechten aan de graaf of hertog;
 •  de stad werd bestuurd door de burgemeester en dat de schout en schepenen de straffen uitdeelden;
 • dat vrouwen in deze tijd gestraft werden als men dacht dat ze een heks waren.

Ontstaan van de middeleeuwse steden
(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert dat :

 •  het christendom de belangrijkste godsdienst was; de paus en de bisschoppen waren de baas;

 • kerken en kathedralen het hart van de stad vormden. Met een hoge kerk liet je zien hoe rijk de stad was.

 • door de uitvindingen van gewelven kerken veel hoger gebouwd konden worden;

 • kerken door kunstenaars en beeldhouwers met schilderijen en beeldhouwwerken werden versierd. Deze kunstwerken vertelden het verhaal van het geloof.

de Dom van Utrecht torent boven alles uit

Je :

 • herhaalt de lesstof van les 1 tot en met 3 van dit thema;
 • verdiept je in de extra lesstof over de kruistochten en de heilige stad Jeruzalem.