meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Een  uitdrukking  bestaat uit een aantal woorden waarmee je iets op een figuurlijke manier kunt zeggen. Je kunt een uitdrukking gebruiken in een zin. Bijvoorbeeld :

 

op het puntje van je stoel zitten  = heel gespannen naar iets kijken of luisteren.

Tijdens de film zaten alle kinderen op het puntje van hun stoel.

 

Een spreekwoord is een vaste zin die veel mensen kennen. Ook een spreekwoord is altijd figuurlijk bedoeld. Bijvoorbeeld:

 

Waar gehakt wordt, vallen spaanders = waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.

 

In teksten worden soms uitdrukkingen of spreekwoorden gebruikt. Meestal kun je betekenis hiervan afleiden uit de tekst. Je kunt de betekenis ontdekken door je af te vragen:

 • wat staat er letterlijk?
 • wat wordt daarmee bedoeld?

In België worden drie talen gesproken. Langs de oostgrens spreekt een klein aantal mensen Duits. In het zuiden spreekt men Frans. In het noordelijk deel van België spreekt men Nederlands. Maar er worden daar veel woorden gebruikt die in Nederland (bijna) niet voorkomen.

 

In het Nederlands worden veel woorden gebruikt die oorspronkelijk uit een andere taal komen. De meeste van die woorden komen uit het Duits, het Frans of het Engels.Vooral op het gebied van de techniek, de computer, de sport, de mode en de muziek worden veel buitenlandse woorden gebruikt.

 

Soms worden woorden te letterlijk uit een vreemde taal overgenomen.

Er zijn verschillende soorten podiumteksten.

 • Een verhaal kun je vertellen.
 • Een gedicht kun je voordragen.
 • Een toneelstuk (of sketch) kun je spelen.

 

Je kunt podiumteksten op verschillende plaatsen vinden.

 • Verhalen vind je in prentenboeken en leesboeken
 • Gedichten vind je in een dichtbundel, maar ook bijvoorbeeld als liedtekst in het boekje bij de cd.
 • Een toneelstuk kun je heel goed maken van een stripverhaal. De teksten in de spreekballonnen zijn de dialogen.

Ook van een verhaal in een leesboek kun je een toneelstuk maken. Je moet dan wel vaak zelf de dialogen schrijven.

 

Als je de presentatie van een podiumtekst voorbereidt, denk je na over:

 • stemgebruik
 • houding
 • gebaren

Bij een toneelstuk zet je dit in de toneelaanwijzingen. Daarin staat ook wat er verder nog op het toneel gebeurt.

Als je podiumtekst gaat schrijven, kun je kiezen uit:

 • een verhaal
 • een gedicht
 • een toneelstuk

 

Je maakt een plan van aanpak. Daarin staat :

 • het onderwerp dat je kiest
 • de tekstsoort die je kiest
 • de doelgroep voor wie je schrijft
 • de hoofdpersonen
 • het plan of probleem
 • de inhoud (wat eerst gebeurt en wat daarna)
(Advertentie)
(Advertentie)

Soms kun je de betekenis van een woord afleiden door het in stukjes te verdelen.

 • Het woord kan een samenvoeging zijn van twee of meer woorden.
 • Het woord kan een voorvoegsel of  achtervoegsel hebben. (zie ook hier )