meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Wil je eens kijken wat je al van dit onderwerp weet of wil je juist nog eens kijken wat je onthouden hebt, dan kun je H I E R oefenen !

Je leert :

 • Dat kooplieden de WIC oprichtten om ook in Amerika geld te kunnen verdienen;

 • Dat de WIC slaven haalden uit Afrika;

 • Dat de slaven in forten werden verzameld en per schip naar Amerika werden gebracht waar veel slaven stierven door de slechte behandeling;

 • Dat de slaven in Curacao werden uitgeladen en verkocht aan plantage-eigenaren in de kolonies.

Thema 2 les 1: De overtocht naar Curaçao

Nederlandse kooplieden haalden tabak, katoen, suikerriet, zilver en goud uit Amerika. Daarvoor richtten de kooplieden een handelsvereniging op: de West-Indische Compagnie. Maar de WIC werd pas echt bekend door de handel in slaven. Honderden jaren lang vond iedereen slavernij heel gewoon.

 

Begrippen

 • WIC

 • Slaven

 • Curacao

 • Suriname

 • Kolonie

 • Plantage

 • Lijfstraf

 • Marrons

 • Antislavernijbeweging

 • Keti Koti

 

Je leert :

 • Dat slaven op de plantages in de kolonies in Amerika werkten;

 • Dat de slaven op het land, in de fabrieken of rond het huis van de planter hard moesten werken;

 • Dat slaven een brandmerk kregen en dat zij door de planter of opzichter streng werden gestraft als ze niet gehoorzaamden;

 • Dat in Europa langzaam het besef groeide dat slavernij onmenselijk was, maar dat de slavenhandelaren en planters het daar niet mee eens waren.

 

Thema 2 les 2: Slaven op onze plantages
(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert:

 • Dat steeds meer slaven van de plantages wegvluchtten en in het oerwoud een nieuw leven begonnen;

 • Dat de gevluchte slaven Marrons heetten en de plantages aanvielen;

 • Dat de antislavernijbeweging groeide en dat Nederland in 1863 de slavernij afschafte;

 • Dat in Suriname en in Nederland de periode van de slavernij nog jaarlijks wordt herdacht.

 

Thema 2 les 3: Nederland stopt de slavernij
Thema 2 les 3: Afschaffing van de slavernij (Keti Koti feest

Je :

 • Herhaalt de lesstof van de vorige drie lessen

 • Verdiept je in de extra lesstof : een slavenliedje en slavernij in onze tijd.