meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

H I E R  kun je, voordat je begint, eens kijken wat je al weet over dit onderwerp of als je later nog eens wilt oefenen.

Je leert:

 • Dat de Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog hard werkten aan de wederopbouw van het land;

 • Dat je toen zuinig en sober moest leven omdat je nog maar weinig verdiende;

 • Dat de rollen tussen mannen en vrouwen zo waren verdeeld dat de mannen werkten en de vrouwen voor het huishouden en de kinderen zorgden;

 • Dat de inderen in die tijd meehielpen in het huishouden;

 • Dat Willen Drees in deze tijd minister-president was en dat hij zorgde voor de AOW en de werkloosheidswet.

Tijd van televisie en computer 1950 - nu

Na de Tweede Wereldoorlog begon er een nieuwe tijd. Eerst moesten het land er weer bovenop komen. Dus dat betekende zuinig zijn en hard werken ! Er kwamen nieuwe huizen en flats. Langzaam werd Nederland weer een rijk land. Er kwamen televisies en koelkasten. Het leven was nog nooit zo luxe geweest. Sommige jongeren vonden dat er wel hard genoeg gewerkt was.

 

Begrippen:

 • wederopbouw
 • sober
 • Willem Drees
 • AOW
 • werkloosheidswet
 • luxe
 • vrije tijd
 • nozem
 • provo
 • hippie

Je leert:

 • Dat er vanaf 1950 steeds meer huishoudelijke apparaten werden aangeschaft,bijvoorbeeld een wasmachine en een koelkast;dat er meer geld was voor een luxe, zoals voor een televisie of voor vakantie;

 • Dat de televisie veel invloed had op het dagelijks leven: mensen hoorden en zagen wat er in de wereld gebeurde;
 • Dat de mensen steeds meer vrije tijd kregen, minder spaarden en meer geld uitgaven.

(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert:

 • Dat veel jongeren zich rond 1960 gingen afzetten tegen hun ouders;

 • Dat provo’s jongeren waren die actie voerden om mensen aan het denken te zetten;

 • Dat vanaf 1970 veel jongeren zich hippie noemden en dat ze voor meer liefde en vrede waren;

 • Dat jongeren voor een ander leven kozen dan hun ouders; ze maakten hun eigen, nieuwe regels.

Je :

 • Herhaalt de lesstof van dit thema

 • Verdiept je in de extra lesstof : de schrijfster Annie M.G. Schmidt en in de watersnoodramp.