meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

H I E R  kun je, voordat je begint, eens kijken wat je al weet over dit onderwerp of als je later nog eens wilt oefenen.

Je leert:

 • Dat reizigers en geleerden rond 1500 steeds meer over de wereld ontdekken;

 • Dat mensen niet langer zomaar aannemen wat priesters vetrellen;Maarten Luther bedacht 95 regels om de kerk te verbeteren;

 • Dat Calvijn en Erasmus ook verbeteringen bedachten voor de katholieke kerk en veel mensen Luther en Calvijn volgden;

 • Dat de aanhangers van Luther en Calvijn protestanten genoemd werden,dat de paus hen tegen wilde houden maar dat de protestantse kerk groeide.

Een nieuwe tijd begon. Een tijd waarin mensen zelf op onderzoek uitgingen. Steeds meer mensen gingen boeken lezen. Ontdekkingsreizigers ontdekten nieuwe landen. Ook in de kerk kwamen veranderingen. Mensen binnen de kerk gingen vragen stellen over de rijkdom van de kerk, terwijl veel mensen nog altijd honger leden. Deze mensen wilden het anders. En veel mensen waren het met hen eens. Er kwamen steeds meer protesten. Tegen de paus en de kerk. En tegen de strenge vorst Filips II.

 

Begrippen

 • Maarten Luther

 • aflaat

 • Johannes Calvijn

 • protestanten

 • Erasmus

 • Karel V

 • Filips II

 • Willem van Oranje

 •  Beeldenstorm

 • geuzen
 • Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Je leert:

 • Dat Nederland bij het rijk van Karel V hoorde en dat hij de gewesten hier wilde laten samenwerken. Hij benoemde een stadhouder in elk gewest die dit gewest moest besturen;

 • Dat Filips II (de zoon van Karel V) de belastingen verhoogde en nog strenger optrad tegen de protestanten dan zijn vader. Hij benoemde een landvoogdes om alle gewesten samen te besturen;

 • Dat de belangrijkste stadhouder, Willem van Oranje, het niet eens was met Filips II;
 • Dat boze protestanten kerken en kloosters vernielden tijdens de Beeldenstorm.

   

(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert:

 • Dat Filips II alle protestanten wilde laten oppakken en dat een leger met zijn beste generaal, Alva, dat moest doen;

 • Dat Willem van Oranje in de strijd tegen de Spanjaarden hulp kreeg van protestantse vluchtelingen: de geuzen;

 • Dat de zeven noordelijke gewesten zich in de strijd tegen Spanje aaneensloten en dat Willem van Oranje hun leider was;

 • Dat Filips II Willem van Oranje liet vermoorden en dat de zeven gewesten samen de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden vormden.

 

Je:

 • Herhaalt de lesstof

 • Verdiept je in de extra lesstof over het Wilhelmus en de kleur oranje van ons koningshuis.