meester Henk meer voor kinderen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

H I E R  kun je, voordat je begint, eens kijken wat je al weet over dit onderwerp of als je later nog eens wilt oefenen.

Je leert:

 • dat de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog veroverd werd door Japan en dat Japan de Indonesiërs vrijheid beloofde;
 • dat Soekarno na de oorlog de Republiek Indonesië uitriep en dat Nederland het daar niet meen eens was;
 • dat Nederland een leger naar Indonesië stuurde;
 • dat vooral Amerika Nederland onder druk zette om de oorlog te stoppen;anders gaven de Amerikanen geen geld meer om Nederland weer op te bouwen;
 • dat Nederland met de oorlog tegen Indonesië stopte en dat dit land onafhankelijk werd.

 

Na de Tweede wereldoorlog wilde niemand meer oorlog. Verschillende landen richtten daarom samen de verenigde naties op, om nieuwe oorlogen te voorkomen. Maar die kwamen er toch. Nederland vocht om de kolonie Nederlands-Indië terug te krijgen. Amerika en de Sovjetunie voerden strijd zonder een echte oorlog te beginnen. En nog niet zo lang geleden was er oorlog in Europa, in de landen die vroeger Joegoslavië waren.

 

Begrippen

 • Nederlands-Indë
 • Soekarno
 • Republiek Indonesië
 • Verenigde Naties
 • wapenwedloop
 • Koude Oorlog
 • IJzeren Gordijn
 • Berlijnse Muur
 • Joegoslavië
 • burgeroorlog
 • Srebrenica

 

Je leert:

 • dat de Verenigde Naties in 1945 werden opgericht; het belangrijkste doel was het voorkomen van oorlogen;
 • dat Amerika en de Sovjetunie na de tweede Wereldoorlog een strijd voerden zonder echt een oorlog te beginnen; dit heet de Koude oorlog;
 • dat er een grens tussen Oost- en West-Europa kwam : het IJzeren Gordijn; de Sovjetunie gaf opdracht om de Berlijnse muur te bouwen en  niemand kon nog naar het vrije westen vluchten;
 • dat Berlijners in 1989 de Muur afbraken; een jaar later werd Duitsland weer één land: de Koude Oorlog was voorbij.

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)

Je leert:

 • dat de mensen in Oost-Europa eindelijk zelf mochten beslissen;
 • dat in Joegoslavië een burgeroorlog ontstond tussen Serviërs en andere volken;
 • dat Bosniërs vluchtten naar Srebrenica dat werd beschermd door Nederlandse VN-soldaten;
 • dat de Serviërs Srebrenica veroverden en achtduizend Bosnische mannen en jongens vermoordden;dat de Verenigde Naties aan de vrede bleven werken; in Den Haag kwam een speciale rechtbank voor oorlogsmisdadigers uit voormalig Joegoslavië.

 

Je :

 • herhaalt de lesstof van dit thema;
 • verdiept in de extra lesstof : nieuwe gevaren (terrorisme) die ons bedreigen en in het feit dat in Nederland heel veel mensen uit heel veel verschillende culturen vreedzaam bij elkaar wonen.